Offentliggjort, København 30. november 2021

Covid-19 udskydelse af legatansøgninger for 2022

Da Covid-19 stadig præger både det danske samfund og ikke mindst resten af verden er det i dag besluttet at legatperioden for næste periode 2022 – 2023 UDSKYDES til perioden 1.8.2022 – 31.12.2023.

Da legatets hovedformål er at man skal søge viden blandt de globalt allerbedste inden for ens mediespeciale skal man som ansøger kunne udvælge sit studiemål over hele verden. Dette er ikke muligt som Covid-19 situationen er i dag.

Det betyder i praksis at du nu kan søge studielegater til 2022-23  fra fredag d. 3. juni 2022 med ansøgningsdeadline lørdag d. 24. juni 2022 klokken 24.00.

Legatportionerne bliver hævet til at udgøre fire hovedlegater på hver nu DKK 30.000 samt en række mindre legater.
Fundatsats, kvalifikationskrav og områder for ansøgninger er de samme.
I 2020 blev der uddelt legater for i alt DKK 230.000 og beløbet forventes i 2022 at udgøre mellem DKK 175.000 og 225.000.

Sidste halvdel af 2021 og første halvdel af 2022 er blevet og vil blive brugt til at udnytte de i januar 2020 uddelte legater, der som en konsekvens af Covid-19 endnu ikke er blevet ført ud i livet.
Alle tildelte legater, der endnu ikke er udnyttede og gennemførte forlænges naturligvis til det er muligt at gennemføre dem.

Offentliggørelse af legatmodtagerne for 2022-2023 sker tirsdag d. 5. juli 2022.

Du er naturligvis altid til enhver tid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Offentliggjort, København 30. november 2021

Covid-19 udskydelse af legatansøgninger for 2021

Da Covid-19 stadig ikke globalt er i kontrol og studie- og rejsemulighederne over hele verden i et vist omgang stadigvæk er begrænsede blev det i december 2020 besluttet at legatet for 2021 udskydes til kalenderåret 2022. Samtidig udvides perioden for det tredie legat-år naturligt til også at inkludere 2023.
 
Det betyder i praksis at du kan søge studielegater til 2022 fra onsdag en 1. december 2021. Legatportionerne vil stadig udgøre fire hovedlegater på hver DKK 30.000 samt en række mindre legater. Fundatsats, kvalifikationskrav og områder for ansøgninger er de samme.
I 2020 blev der uddelt legater for i alt DKK 230.000 og beløbet forventes i 2022 at udgøre mellem DKK 175.000 og 230.000.
 
Sidste halvdel af 2021 er blevet brugt til at udnytte de i januar 2020 uddelte legater, der som en konsekvens af Covid-19 endnu ikke er blevet ført ud i livet. Alle tildelte legater forlænges selvfølgelig til det er muligt at gennemføre dem.
 
Ansøgningsstart er onsdag den 1. december 2021 og skal senest være indleveret mandag den 3. januar 2022 kl. 18.00.
Offentliggørelse af legatmodtagerne, er tirsdag den 11. januar 2022.
 
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Vil du dygtiggøre dig?

Henrik Saabye studielegat 2022 og 2023

- en mulighed for at opnå mere viden blandt de allerbedste

Mediebranchen er i voldsom udvikling. Det samme er behovet for uddannede og kvalificerede personer, der ved brug af viden, talent, dygtighed og dedikation vil være med til at tilføre højeste kvalitet ind i de mange produkter, som ligger i fremtidens mediebillede.

Kvalitet grundlagt på faglig dygtighed og ambitionen om at være i stand til at producere på absolut højeste plan inden for sit felt.

Samtidig er ny viden på øverste niveau en gevinst både på det faglige og ikke mindst personlige plan – og vil være en positiv investering i fremtiden, der reelt kan vare hele livet.

Det vil vi meget gerne støtte, derfor
I 2022 og 2023 vil der hvert år blive uddelt studielegater på DKK 120.000, fordelt på fire legater på hver DKK 30.000 til mennesker i mediebranchen og alle dens afskygninger, det være lyd, lys, EVS, redigering, grafik, tv-teknik/ CCU, foto, alt inden for film, scenografi, web, design, journalistik og andre relaterede fagområder.

Hvem kan søge?
Du beskæftiger eller skal have beskæftiget dig med medieproduktion og have et konkret område, hvor du vil dygtiggøre dig og udvide din viden om.

Du behøver ikke at have en formel uddannelse og kan sagtens være selvlærd, elev eller i gang med en nuværende uddannelse.

Du og i kan også søge som en gruppe, der til dagligt uddanner eller arbejder sammen om fælles projekter.

Hvordan søger du?
Du udfylder formularen nedenfor. Det er vigtigt at du grundigt og seriøst underbygger hvor og hvorfor du vil udvide din viden.

Legatets benyttelse
Det kan være alt fra besøg eller kurser hos kendte uddannelses-institutioner, produktionsselskaber inden for TV og film, TV-stationer, medie-operatører, hardwareproducenter eller udbydere af sociale medie-tjenester, hvor du føler at du kan få den ypperste viden inden for dit fag. Der er ingen grænser for hvilke områder du kan søge indenfor, eksempelvis underholdning, nyheder, sociale medier, multimediedesign, teknik, grafik, produktion, sport osv., men projektets værdi skal søge indsigt blandt den internationale medieverdens allerbedste inden for sit felt.

Legatet kan både bruges som helt eller delvis støtte til dit projekt.

Legatet dækker for rejser, ophold og eventuelle studiebetalinger til alle dele af verden.

Legatet er skattefrit.

Legatet tildeles for et kalenderår + en måned, det vil sige du for legatet for 2022 skal benytte det senest 31. januar 2023. En betingelse er at du senest fire uger efter hjemkomst skal udarbejde en grundig rapport om dine tillærte erfaringer og muligheder for at benytte din nye viden fremadrettet – alene og sammen med andre. Din rapport i hovedtræk offentliggøres på vores hjemmeside, så du kan dele dine erfaringer med andre.

Alder
Du skal være fyldt 18 år 1.06.2022 og ellers har alder eller hvem du er ingen betydning.
Det er dine ambitioner, projektet, dets kvalitet og indhold, der er væsentligt.

Studielegatansøgning skal udfyldes og sendes digitalt via hjemmesiden www.henriksaabye.com/legat 

Du kan til din ansøgning vedhæfte yderligere oplysninger som CV, udtalelser fra relevante personer eller andre ting, der kan bruges i en endelig vurdering. Har du oplysninger eller kontakter på det sted du vil besøge er du velkommen til sende det med, men det er absolut ingen betingelse. Vi hjælper gerne de endelige modtagere med kontakter, hvis muligt. Du skal dog selv inden have gennemført en grundig research.

Ansøgningsfrist
Lørdag d. 24. juni 2022 kl. 24:00 og modtagerne vil blive offentliggjort på www.henriksaabye.com/legat  tirsdag d. 5. juli 2022.

Ansøgningsstart
Du kan søge fra fredag d. 3. juni 2022.
Alle ansøgere får tilbagesvar efter afgørelse.

Beslutning om uddeling
En tre-personers komité står for den endelige udvælgelse af de fire legatmodtagere.

Komitén medlemmer oplyses senere.

Der vil i januar måned være en mindre sammenkomst i København med uddeling af legatet.

Ønsker du yderligere oplysninger om Henrik Saabye TV Production er du velkommen til at læse mere på hjemmesiden www.henriksaabye.com

Tilbage er at ønske dig og jer god fornøjelse med ansøgningen.
Husk at være ambitiøs og gå kun efter viden og indsigt af allerhøjeste, globale kvaliteuni

STUDIELEGAT ANSØGNING