Offentliggjort, København 6. juli 2023

Henrik Saabye studie-legat ændrer format

Efter i alt 31 legatmodtagere har modtaget støtte til studier over det meste af verden over to uddelinger i 2019-20 og 2022-23 er det per 1.7.2023 besluttet at ændre formatet: 
 
I samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX uddeles nu fremadrettet i hvert af årene 2024, 2025 og 2026 et enkelståendelegat på DKK 50.000 til en elev per årgang til støtte for internationale studier på højeste niveau.
 
Legatmodtageren udpeges i samarbejde med DMJX.
 
Det betyder at du fra 1.7.2023 desværre ikke mere kan søge enkeltstående legater fra Henrik Saabye Productions International, og der henvises til andre legatudbydere med for dig studierelevante ansøgningskriterier.
 
Du ønskes alt det bedste med din videre uddannelse.

Legatets hovedformål er at skulle søge global viden blandt de allerbedste inden for ens mediespeciale. 

Det betyder i praksis at du nu kan søge studielegater til 2022-23  fra tirsdag d. 17. maj 2022 med ansøgningsdeadline søndag d. 12. juni 2022 klokken 24.00.

Legatportionerne er i 2022 hævet til fire hovedlegater på hver DKK 30.000 samt en række mindre legater.
Fundatsats, kvalifikationskrav og områder for ansøgninger er de samme.
I 2020 blev der uddelt legater for i alt DKK 230.000 og beløbet forventes i 2022 at udgøre mellem DKK 225.000 og 250.000.

Offentliggørelse af legatmodtagerne for 2022-2023 sker mandag d. 27. juni 2022 kl. 14.00 her på hjemmesiden.

Du er naturligvis altid til enhver tid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Grundet Covid-19 blev der ikke uddelt legater i 2021.

Offentliggjort, København 27. juni 2022

Legatansøgninger for 2022/2023

Ansøgningsfristen er afsluttet den 12. juni 2022.
Legatets hovedformål er at skulle søge global viden blandt de allerbedste inden for ens mediespeciale. 

Legatportionerne er i 2022 hævet til fire hovedlegater på hver DKK 30.000 samt en række mindre legater.
Fundatsats, kvalifikationskrav og områder for ansøgninger er de samme.

Alle modtager af legater har fået besked. Se listen over legatmodtagerne for 2022-2023 her

Alle ansøgere vil seneste torsdag den 30. juni 2022, modtage en skriftlig tilbagemelding og du er velkommen til at kontakte Henrik Saabye på tlf. 21692030 eller pr. mail for yderlige uddybning eller sparring omkring din ansøgning.

Legatets hovedformål er at skulle søge global viden blandt de allerbedste inden for ens mediespeciale. 

Det betyder i praksis at du nu kan søge studielegater til 2022-23  fra tirsdag d. 17. maj 2022 med ansøgningsdeadline søndag d. 12. juni 2022 klokken 24.00.

Legatportionerne er i 2022 hævet til fire hovedlegater på hver DKK 30.000 samt en række mindre legater.
Fundatsats, kvalifikationskrav og områder for ansøgninger er de samme.
I 2020 blev der uddelt legater for i alt DKK 230.000 og beløbet forventes i 2022 at udgøre mellem DKK 225.000 og 250.000.

Offentliggørelse af legatmodtagerne for 2022-2023 sker mandag d. 27. juni 2022 kl. 14.00 her på hjemmesiden.

Du er naturligvis altid til enhver tid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Grundet Covid-19 blev der ikke uddelt legater i 2021.

Vil du dygtiggøre dig?

Henrik Saabye studielegat 2022 / 2023

- en mulighed for at opnå mere viden blandt de allerbedste

Mediebranchen er i voldsom udvikling. Det samme er behovet for uddannede og kvalificerede personer, der ved brug af viden, talent, dygtighed og dedikation vil være med til at tilføre højeste kvalitet ind i de mange produkter, som ligger i fremtidens mediebillede.

Kvalitet grundlagt på faglig dygtighed og ambitionen om at være i stand til at producere på absolut højeste plan inden for sit felt.

Samtidig er ny viden på øverste niveau en gevinst både på det faglige og ikke mindst personlige plan – og vil være en positiv investering i fremtiden, der reelt kan vare hele livet.

Det vil vi meget gerne støtte, derfor
I 2022 og 2023 vil der hvert år blive uddelt studielegater på DKK 120.000, fordelt på fire legater på hver DKK 30.000 til mennesker i mediebranchen og alle dens afskygninger, det være lyd, lys, EVS, redigering, grafik, tv-teknik/ CCU, foto, alt inden for film, scenografi, web, design, journalistik og andre relaterede fagområder.

Hvem kan søge?
Du beskæftiger eller skal have beskæftiget dig med medieproduktion og have et konkret område, hvor du vil dygtiggøre dig og udvide din viden om.

Du behøver ikke at have en formel uddannelse og kan sagtens være selvlærd, elev eller i gang med en nuværende uddannelse.

Du og i kan også søge som en gruppe, der til dagligt uddanner eller arbejder sammen om fælles projekter.

Hvordan søger du?
Du udfylder formularen nedenfor. Det er vigtigt at du grundigt og seriøst underbygger hvor og hvorfor du vil udvide din viden.

Legatets benyttelse
Det kan være alt fra besøg eller kurser hos kendte uddannelses-institutioner, produktionsselskaber inden for TV og film, TV-stationer, medie-operatører, hardwareproducenter eller udbydere af sociale medie-tjenester, hvor du føler at du kan få den ypperste viden inden for dit fag. Der er ingen grænser for hvilke områder du kan søge indenfor, eksempelvis underholdning, nyheder, sociale medier, multimediedesign, teknik, grafik, produktion, sport osv., men projektets værdi skal søge indsigt blandt den internationale medieverdens allerbedste inden for sit felt.

Legatet kan både bruges som helt eller delvis støtte til dit projekt.

Legatet dækker for rejser, ophold og eventuelle studiebetalinger til alle dele af verden. Der skal udarbejdes et budget og alle udgifter skal dokumenteres skriftligt.

Legatet er skattefrit. Studierejselegater er normalt skattefrie i henhold til Ligningslovens § 7 K., når de anvendes til hel eller delvis dækning af rejser, ophold og eventuelle studiebetalinger. Husk at det er din pligt at gemme kvitteringer og anden dokumentation i forbindelse med din studierejse for at kunne opnå skattefrihed.

Legatet tildeles for et år + 3 måneder fra 1. juli 2022, det vil sige du for legatet for 2022 skal være benyttet senest 1. oktober 2023. En betingelse er at du senest fire uger efter hjemkomst skal udarbejde en grundig rapport om dine tillærte erfaringer og muligheder for at benytte din nye viden fremadrettet – alene og sammen med andre. Din rapport i hovedtræk offentliggøres på vores hjemmeside, så du kan dele dine erfaringer med andre.

Alder
Du skal være fyldt 18 år 1. juni 2022 og ellers har alder eller hvem du er ingen betydning. 

Det er dine ambitioner, projektet, dets kvalitet og indhold, der er væsentligt. 

Studielegatansøgning skal udfyldes og sendes digitalt via hjemmesiden www.henriksaabye.com/legat 

Du kan til din ansøgning vedhæfte yderligere oplysninger som CV, udtalelser fra relevante personer eller andre ting, der kan bruges i en endelig vurdering. Har du oplysninger eller kontakter på det sted du vil besøge er du velkommen til sende det med, men det er absolut ingen betingelse. Vi hjælper gerne de endelige modtagere med kontakter, hvis muligt. Du skal dog selv inden have gennemført en grundig research.

Ansøgningsfrist
Søndag d. 12. juni 2022 kl. 24:00 og modtagerne vil blive offentliggjort på www.henriksaabye.com/legat  mandag den 27. juni 2022.

Ansøgningsstart
Du kan søge fra tirsdag den 17. maj 2022.
Alle ansøgere får tilbagesvar efter afgørelse.

Beslutning om uddeling
En tre-personers komité står for den endelige udvælgelse af de fire legatmodtagere.

Komiténs medlemmer

De fire hovedlegater bestemmes af en komite bestående af:
 
Jørgen Lindemann Madsen, tidligere koncernchef MTG, Modern Times Group
Anne Engdal Stig Christensen, Administrerende direktør TV 2 Danmark

Peter Nørrelund, EVP & Chief Sports Officer NENT, Nordic Entertainment Group

Der vil i juli måned 2022 være en mindre sammenkomst i København med uddeling af legaterne.

Ønsker du yderligere oplysninger om Henrik Saabye TV Production er du velkommen til at læse mere på hjemmesiden www.henriksaabye.com

Tilbage er at ønske dig og jer god fornøjelse med ansøgningen.
Husk at være ambitiøs og gå kun efter viden og indsigt af allerhøjeste, globale kvalitet.

STUDIELEGAT ANSØGNING

Efter du har klikket ” SEND ANSØGNING ” vil du modtage en kvittering med en kopi af din ansøgning til den oplyste mail.
Hvis dette ikke er tilfældet er du velkommen til at kontakte os på contact@henriksaabye.com

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.